วัคซีนทางเลือก Moderna ฉีดที่ รพ.ธนบุรี 1 เท่านั้น

สำหรับท่านที่ต้องการซื้อวัคซีน Moderna
-โรงพยาบาลธนบุรีเปิดให้ท่านจองซื้อวัคซีน Moderna เพิ่มได้
-ท่านสามารถทำรายการได้ โดยกดปุ่มสั่งซื้อวัคซีน และกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์นี้
-เลือกวัน เวลาเข้ารับบริการได้ทันที ให้บริการฉีดวัคซีนจนถึง 30 กันยายน 2565
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ของคุณ *
*
*
ของคุณ (กรุณาใส่เฉพาะตัวเลข)*
ของคุณ
สินค้า
เงื่อนไขและกติกา

เงื่อนไขในการสั่งซื้อวัคซีน Moderna

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่โรงพยาบาลธนบุรี ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ การนัดหมายเข้ารับบริการตรวจรักษา และประโยชน์การใช้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาลธนบุรี

-โรงพยาบาลธนบุรีเปิดขายวัคซีนทางเลือก Moderna พร้อมบริการฉีด ราคา 1,650 บาท/เข็ม
-เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกวัน เวลาที่ต้องการฉีดวัคซีนได้ ตามเวลาที่เปิดบริการ
-การสั่งซื้อวัคซีน 1 ใบสั่งซื้อสามารถซื้อได้ 5 เข็ม ถ้าต้องการซื้อมากกว่า 5 เข็ม กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้งหนึ่ง
-ผู้จองสามารถระบุชื่อผู้รับวัคซีน และสามารถแก้ไขชื่อได้
-การสั่งซื้อวัคซีนจะสำเร็จ เมื่อท่านได้ชำระเงินแล้วเท่านั้น
-เมื่อท่านชำระเงินแล้ว สามารถเลือกวัน เวลาฉีดวัคซีนแต่ละเข็มได้ตามตารางการฉีดวัคซีนที่เปิดไว้ให้
-รับบริการฉีดวัคซีนที่ รพ.ธนบุรี 1 เท่านั้น
-การชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านระบบ QR code และบัตรเครดิต เท่านั้น
-กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้แสดงในวันที่รับบริการ
-โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงิน

การซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นการตัดสินใจของผู้ซื้อเองโดยตรง จาการศึกษาข้อมูลเองหรือการปรึกษาแพทย์ รพ ธนบุรี มีหน้าที่จัดหาวัคซีน Moderna และให้บริการฉีดวัคซีนเท่านั้น

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาใช้ inbox ทาง lineOA @thonburihospital