วัคซีนทางเลือก Moderna ฉีดที่ รพ.ธนบุรี 1 เท่านั้น

สำหรับท่านที่ต้องการซื้อวัคซีน Moderna
-โรงพยาบาลธนบุรีเปิดให้ท่านจองซื้อวัคซีน Moderna เพิ่มได้
-ท่านสามารถทำรายการได้ โดยกดปุ่มสั่งซื้อวัคซีน และกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์นี้
-เลือกวัน เวลาเข้ารับบริการได้ทันที ให้บริการฉีดวัคซีนจนถึง 30 กันยายน 2565
ตรวจสอบประวัติการจองวัคซีน